Over ons

Antonissen Advocaten

Mr. Ben Antonissen

Mr. Ben Antonissen

Lorem ipsum dolor sit amet ctetur adipiscing elit dolor. Lorem iur adipiscing elit dolor.

Antonissen Advocaten onderscheidt zich door haar missie:

  • Onze oplossingsgerichte ingesteldheid
  • Onze efficiënte werkwijze
  • Het creëren van meerwaarde voor onze cliënten
  • De kwaliteit van ons juridisch werk
  • Onze persoonlijke service en stipte opvolging
  • Dat U steeds op ons kan rekenen
  • Dat wij steeds tot het uiterste gaan

Vertrouwenspersoon

Een advocaat raadplegen, doet U beter vroeg dan laat. Door U juist en tijdig advies te geven, helpt hij U problemen in de toekomst te vermijden. 

Als Uw advocaat zijn wij Uw raadsman en vertrouwenspersoon bij uitstek. Alle door U aan ons meegedeelde informatie of informatie waarvan wij kennis krijgen uit hoofde van onze dienstverlening, behandelen wij steeds vertrouwelijk.

Discretie wordt steeds verzekerd.

Als advocaat kunnen wij ons in Uw dossier niet enkel in Uw voordeel beroepen op ons beroepsgeheim, maar wij zijn hier uiteraard ook steeds aan gebonden. Ook zijn wij gebonden aan de regels van onze deontologie.

In geval U een geschil heeft, zal steeds getracht worden om de zaak minnelijk te regelen. Tussen advocaten kan dit op vertrouwelijke wijze gebeuren.

Immers geldt vaak: “Beter een slecht akkoord, dan een goed proces.”

Slechts indien een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, zal een gerechtelijke procedure worden ingesteld. Maar ook indien een gerechtelijke procedure hangende is, zal nog steeds worden getracht om de zaak minnelijk te regelen.

Transparantie

Het advocatenkantoor werkt steeds in alle transparantie en volgt, in uitvoering van Uw opdracht, steeds nauwgezet Uw instructies op. Wij informeren U steeds stipt over de voortgang van Uw dossier.

In samenspraak met U kan, voor specifieke opdrachten, een beroep worden gedaan op andere, in de betreffende materie, gespecialiseerde advocaten waarmee wij vast samenwerken.

Voor bepaalde opdrachten dient beroep te worden gedaan op een gerechts­deurwaarder of een notaris (dit laatste steeds in samenspraak met U).

Ook kan voor bepaalde opdrachten, in samenspraak met U, beroep worden gedaan op een architect, een accountant, …

Ook over onze erelonen en kosten communiceren wij steeds in alle transparantie.

In het kader van onze beroepsaansprakelijkheid zijn wij verzekerd voor een bedrag van 1.250.000 EUR.

Erelonen & kosten

“Een goed advies kost geld, een slecht of geen advies kost kapitalen.”

De kostprijs van een dossier is niet eenvoudig te bepalen en – zeker in geval van een geschil – hangt dit vaak in grote mate af van de houding van de tegenpartij.

In principe wordt het ereloon gerekend aan een basisuurtarief (excl. 21% BTW) dat, behoudens andersluidende afspraken, als volgt bedraagt:

  • Advocaat-vennoot: €130 – €150
  • Advocaat-medewerker: €90 – €120
Daarenboven worden de door het advocatenkantoor gemaakte kosten (zoals secretariaatskosten, verplaatsingskosten, …) doorgerekend. Voor de aanvang van Uw dossier zal steeds een voorschot (zgn. ‘provisie’) worden gevraagd. Indien U door de rechter in het gelijk wordt gesteld, zal de tegenpartij, die in het ongelijk werd gesteld, echter worden veroordeeld tot betaling van een rechtsplegings­vergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Indien U over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, zal U, binnen het kader van deze rechtsbijstandsverzekering, echter niet zelf de erelonen en kosten dienen te betalen. In uitzonderlijke gevallen, en indien U aan de voorwaarden voldoet, zal het kantoor aanvaarden om ‘Pro Deo’ op te treden.

Getuigenissen

Hebt U een vraag? Aarzel niet!

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven