Huisbezoeken opnieuw mogelijk onder voorwaarden

Vorige week vrijdag heeft de Raad van State in de arresten nr. 248.921 en nr. nr. 248.922 de vorderingen tot schorsing van de Waalse en de Vlaamse vastgoedfederaties Federia en CIB Vlaanderen inzake het verbod op bezichtigingen en huisbezoeken in de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid verworpen.

De Raad van State is in het algemeen eerder streng in de beoordeling van de zogenaamde ‘UDN-procedure’ en was ook hier van mening dat de uiterst dringende noodzakelijkheid niet werd aangetoond door de verzoekende partijen. Het tijdelijk karakter van de Corona-maatregelen doet hier volgens de Raad van State ook geen afbreuk aan. Door de vordering op deze grond af te wijzen, diende de Raad van State ook geen uitspraak te doen over de grond van de zaak.

Bijgevolg bracht de Raad van State geen duidelijkheid over het al dan niet bestaan van een verbod op een bezichtiging of een huisbezoek voor vastgoedmakelaars in het MB van 1 november 2020 (zie onze bijdrage van 04/11 : https://antonissen-advocaten.be/blog/covid-19/vastgoedsector-vecht-verbod-op-huisbezoeken-aan-bij-de-raad-van-state/).

Het Overlegcomité had vorige week vrijdag ook reeds besloten om het verbod te blijven handhaven. Enkele vastgoedkantoren hadden daarom getracht een procedure uit te werken waarbij kandidaat-kopers en -huurders zelf naar het pand kunnen gaan en vanop afstand de nodige uitleg krijgen van de vastgoedmakelaar.

Eerder, op 6 november, was reeds toegelaten dat vastgoedmakelaars hun dienstverlening (inclusief plaatsbezoeken) aan professionelen opnieuw kunnen leveren.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zei dat dit geen oplossing was, aangezien er geen bewoners aanwezig mogen zijn in een pand dat wordt bezocht. Volgens de vastgoedmakelaars kunnen de bewoners dan even buiten wachten, zodat fysiek sociaal contact vermeden wordt.

Intussen heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bevestigd dat een bezichtiging of huisbezoek mogelijk is wanneer er op dat ogenblik niemand anders in het pand aanwezig is. Daarbij mag enkel de kandidaat-koper of -huurder het pand betreden. Vastgoedmakelaars, verhuurders, verkopers en bewoners dienen even buiten te wachten.

De vastgoedsector reageert alvast positief aangezien nu een tijdelijke oplossing wordt geboden voor mensen die dreigen op straat te komen en dringend op zoek zijn naar een andere woning. Ook Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele reageert opgelucht. Hij had ook eerder al gevraagd om bezichtigingen en huisbezoeken te laten doorgaan, aangezien de protocollen die werden uitgewerkt voor de woningsector aangeven dat een plaatsbezoek perfect veilig kan verlopen.

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven