Afbraak en heropbouw appartements­gebouwen

Op 20 februari 2020 had het Grondwettelijk Hof artikel 577-7, §1, 2°, h) B.W., dat als nieuwe bepaling werd ingevoegd door de wet van 18 juni 2018 (inwerkingtreding 01/01/2019), en dat het mogelijk maakte om met 4/5 meerderheid te beslissen tot afbraak en/of volledige heropbouw van appartementsgebouwen omwille van redenen van hygiëne of veiligheid of …