Afbraak en heropbouw appartements­gebouwen

Op 20 februari 2020 had het Grondwettelijk Hof artikel 577-7, §1, 2°, h) B.W., dat als nieuwe bepaling werd ingevoegd door de wet van 18 juni 2018 (inwerkingtreding 01/01/2019), en dat het mogelijk maakte om met 4/5 meerderheid te beslissen tot afbraak en/of volledige heropbouw van appartementsgebouwen omwille van redenen van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs voor de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn, vernietigd omdat het eigendomsrecht van de mede-eigenaars die niet instemmen met de afbraak of volledige heropbouw van het appartementsgebouw onvoldoende wordt beschermd.

De reparatiewet van 31 juli 2020 (inwerkingtreding 17/08/2020) herstelt echter deze mogelijkheid mits invoering van bijkomende rechterlijke waarborgen om het eigendomsrecht van de mede-eigenaars die niet instemmen met de afbraak of volledige heropbouw van het appartementsgebouw te beschermen.

Zodoende heeft de wetgever terug ruimere mogelijkheden gecreëerd voor bouwpromotoren om mede-eigenaars te overtuigen te beslissen tot afbraak en heropbouw van hun appartementsgebouw.

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven