uitstel

Verder uitstel Algemene Vergaderingen mogelijk ingevolge KB van 5 maart 2021

Met de Coronawet van 20 december 2020 werden, naast de (permanente) mogelijkheid om een Algemene Vergadering vanop afstand te organiseren, ook enkele tijdelijke maatregelen voor de organisatie van de Algemene Vergadering genomen, dewelke zouden eindigen op 9 maart 2021 (zie onze bijdrage van 18/01). Zoals wij verwachtten, werden deze tijdelijke maatregelen met het KB van …

Opnieuw uitstel Algemene Vergaderingen mogelijk ingevolge Coronawet 20 december 2020

Op 24 december 2020 werd de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (de zogenaamde ‘Coronawet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze Coronawet verankert de mogelijkheid om voortaan een Algemene Vergadering vanop afstand (digitaal) te laten …

Scroll naar top