Verder uitstel Algemene Vergaderingen mogelijk ingevolge KB van 5 maart 2021

Met de Coronawet van 20 december 2020 werden, naast de (permanente) mogelijkheid om een Algemene Vergadering vanop afstand te organiseren, ook enkele tijdelijke maatregelen voor de organisatie van de Algemene Vergadering genomen, dewelke zouden eindigen op 9 maart 2021 (zie onze bijdrage van 18/01).

Zoals wij verwachtten, werden deze tijdelijke maatregelen met het KB van 5 maart 2021 verlengd tot 30 juni 2021.

De verlenging heeft enerzijds betrekking op Algemene Vergaderingen waarvan de jaarlijkse periode van 15 dagen valt tussen de periode van 1 oktober 2020 en (voorlopig dan) 30 juni 2021 of omwille van een eerder uitstel naar deze periode werden uitgesteld, en die zodoende kunnen worden uitgesteld naar de eerstvolgende vastgestelde periode van vijftien dagen.

Anderzijds heeft deze verlenging betrekking op de tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor de zogenaamde schriftelijke procedure op basis waarvan thans slechts de helft van de leden van de Vereniging van Mede-Eigenaars dienen deel te nemen aan de stemming die minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen dienen te bezitten.

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven