onroerend goed

Private onderzoeksbureaus gaan bezit van onroerend goed in het buitenland van sociale huurders controleren

De wetgeving inzake sociale huur stelt duidelijk dat de (kandidaat) sociale huurder geen onroerend goed mag bezitten in België of in het buitenland om in aanmerking te komen voor de huur van een sociale huurwoning. Bezit van onroerend goed in België kan gemakkelijk gecontroleerd worden door raadpleging van het kadaster. Bewijs van het (niet) bezitten …

Belasting huurinkomsten onroerend goed buitenland op basis van KI

Op 12 november 2020 werd België voor de tweede maal – een eerste maal reeds op 12 april 2018 – door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor de ongelijke belasting, in de personenbelasting, op huurinkomsten van onroerende goederen gelegen in België en onroerende goederen gelegen in het buitenland. De berekening van de belasting op …

Scroll naar boven