Belasting huurinkomsten onroerend goed buitenland op basis van KI

Op 12 november 2020 werd België voor de tweede maal – een eerste maal reeds op 12 april 2018 – door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor de ongelijke belasting, in de personenbelasting, op huurinkomsten van onroerende goederen gelegen in België en onroerende goederen gelegen in het buitenland. De berekening van de belasting op …