Opnieuw uitstel Algemene Vergaderingen mogelijk ingevolge Coronawet 20 december 2020

Op 24 december 2020 werd de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (de zogenaamde ‘Coronawet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze Coronawet verankert de mogelijkheid om voortaan een Algemene Vergadering vanop afstand (digitaal) te laten plaatsvinden (zie onze bijdrage van 18/01).

Daarnaast bepaalt deze Coronawet dat zowel de Algemene Vergaderingen waarvan de jaarlijkse periode van 15 dagen, zoals vastgesteld door het Reglement van Interne Orde, valt tussen de periode van 1 oktober 2020 en (voorlopig) 9 maart 2021 als de Algemene Vergaderingen (tussen 10 maart 2020 en 30 juni 2020) die met toepassing van artikel 2 van het KB nr. 4 van 9 april 2020 werden uitgesteld en nog niet hadden kunnen plaatsvinden op 1 oktober 2020, door de syndicus kunnen worden uitgesteld naar de eerstvolgende in het Reglement van Interne Orde vastgestelde periode van vijftien dagen.

Niettegenstaande de mogelijkheid om deze Algemene Vergaderingen uit te stellen, zal de Algemene Vergadering toch moeten plaatsvinden indien een beslissing, naar het oordeel van de syndicus, aangewezen is of indien één of meer mede-eigenaars met minstens 1/5e van de aandelen in de gemeenschappelijke delen hierom vragen. Indien de concrete omstandigheden ertoe zouden leiden dat de Algemene Vergadering niet fysiek, noch vanop afstand (digitaal) kan doorgaan, dan kan toepassing worden gemaakt van de zogenaamde schriftelijke procedure in artikel 577-6, §11 oud B.W.

Wij herinneren eraan dat sinds de inwerkingtreding van het MB van 28 oktober 2020 op 29 oktober 2020 geen fysieke Algemene Vergaderingen meer kunnen doorgaan met meer dan 4 personen (zie onze bijdrage van 29/10). De periode voor dewelke deze maatregel geldt, werd bij MB van 12 januari 2021 overigens nog verlengd tot 1 maart 2021.

In verband met voornoemde zogenaamde schriftelijke procedure werd de unanimiteitsvereiste, zoals deze werd ingeschreven in artikel 577-6, §11 oud B.W. bovendien tijdelijk versoepeld voor beslissingen van de Vereniging van Mede-Eigenaars genomen in de periode van 1 oktober 2020 tot (voorlopig) 9 maart 2021 : opdat een schriftelijke stemming rechtsgeldig is, moeten thans slechts meer dan de helft van de leden van de Vereniging van Mede-Eigenaars deelnemen aan de stemming en dienen zij minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen te bezitten.

Uiteraard dienen de beslissingen ook met de vereiste meerderheid (50% + 1, 2/3e meerderheid, 4/5e meerderheid) te worden goedgekeurd. Het nemen van beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, is evenwel niet mogelijk.

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven