Digitale Algemene Vergadering (eindelijk) mogelijk ingevolge Coronawet van 20 december 2020

Op 24 december 2020 werd de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (de zogenaamde ‘Coronawet’) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze Coronawet verankert, onder andere, de tegemoetkomingen aan de vastgoedsector, zoals die eerder gecommuniceerd werden door minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (zie onze bijdrage van 22/10).

De mogelijkheid om een Algemene Vergadering vanop afstand te organiseren, staat voortaan dan ook expliciet ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek (artikel 577-6, §1, 1e lid oud B.W. en artikel 3.87, §1, 1e lid B.W. (inwerkingtreding 01/09/2021)). Eerder was hierover immers veel onduidelijkheid en onzekerheid.

Thans kan een Algemene Vergadering dan ook digitaal worden georganiseerd. Uiteraard dient de bijeenroeping hierin wel te voorzien.

Of een zogenaamde hybride Algemene Vergadering (een deel van de mede-eigenaars is fysiek aanwezig, een deel van de mede-eigenaars volgt de Algemene Vergadering vanop afstand) kan plaatsvinden, werd echter niet expliciet voorzien in de Coronawet van 20 december 2020 en schept aldus opnieuw onduidelijkheid en onzekerheid. Wij gaan er evenwel vanuit dat ook het houden van een hybride Algemene Vergadering rechtsgeldig is.

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven