De vastgoedsector en telethuiswerk ingevolge het MB 01/11/2020 (2e lockdown)

Met het MB van 1 november 2020, dat vandaag (02/11/2020) in werking trad, wordt telethuiswerk voortaan verplicht. Deze verplichting brengt (uiteraard) ook (bijkomende) gevolgen met zich mee voor de vastgoedsector.

Ook voor vastgoedmakelaars is telethuiswerk verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Een bezichtiging of huisbezoek valt op het eerste zicht onder deze uitzondering en zou bijgevolg kunnen plaatsvinden. Dit werd ook zo voorzien in het Vlaamse protocol voor de woningmarkt van 23 oktober 2020 ; sinds vorige week geldt code oranje voor de woningmarkt (zie voor meer informatie onze vorige bijdrage). Daarentegen meent de FOD Economie dat het MB van 1 november 2020 bezichtigingen of huisbezoeken niet meer mogelijk maakt. De vastgoedsector reageert terecht vol ongenoegen.

Anderzijds behoren de vastgoedmakelaars-syndici tot de essentiële diensten die alleszins al hun werkzaamheden kunnen voortzetten (telethuiswerk of niet).

Indien U hierover nog vragen heeft, staan wij uiteraard graag te Uwer beschikking.

Over de auteur

We are an outstanding law firm elit nec, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar voluptate velit esse cillum.

contact info

Adres

Antonissen Advocaten
Schermersstraat 30
B-2000 Antwerpen

Telefoon
+32 3 303 39 00
E-mail
Scroll naar boven